รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด

ดอกกล้วยไม้สกุลเข็มแสด
        เราสามารถพบกล้วยไม้เข็มแสดจากตามธรรมชาติทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่ราบหรือที่เป็นภูเขา กล้วยไม้เข็มแสดจึงปลูกเลี้ยงง่าย เข็มแสดมีลำต้นไม่สูงนัก ใบเรียงซ้อนกัน ใบอวบหนา ปลายใบเป็นฟันแหลม และโค้งเล็กน้อย ใบสีเขียวแก่ และอาจมีสีม่วงบ้างเล็กน้อยตอนอากาศแห้งแล้ง ใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ดอกมีกลีบหนา ผิวกลีบเป็นมันสีส้มหรือสีเหลืองส้ม ขนาดดอกโตประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอกแน่นช่อ ช่อหนึ่งอาจมีมากกว่า 50 ดอก ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม

*ข้อมูลจาก พันธุ์ไม้.คอม
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด

หมวดหมู่กล้วยไม้

Acineta (1) Ada (1) Aeranthes (1) Aerides (1) Anacheilium (1) Angorchis (2) Angraecum (2) Anguloa (2) Anota (1) Arachnis (1) Arundina (1) Ascocenda (1) Auliza (1) Barkeria (1) Bifrenaria (1) Bletia (4) Bletilla (1) Bollea (1) Brassavola (2) Brassia (3) Brassolaeliocattleya (1) Broughtonia (1) Bulbophyllum (17) Calanthe (1) Callista (2) Caloglossum (1) Catasetum (1) Cattleya (3) Cattleytonia (1) Cochlioda (1) Coelogyne (1) Comparettia (1) Cordula (1) Cymbidiella (1) Cymbidium (4) Cyperorchis (1) Cypripedium (2) Cyrtorchis (1) Dendrobium (7) Disa (1) Doritis (1) Dracula (1) Encyclia (1) Epidendrum (8) Erycina (1) Gongora (2) Grammangis (1) Guarianthe (1) Haemaria (1) Laelia (1) Limodorum (2) Listrostachys (1) Lophiaris (1) Ludisia (1) Malaxis (1) Masdevallia (2) Maxillaria (3) Mesospinidium (1) Miltassia (1) Miltonia (1) Miltoniopsis (1) Moorea (1) Neomoorea (1) Odontoglossum (2) Oncidium (4) Ornithidium (1) Paphiopedilum (4) Peristeria (1) Pescatoria (1) Phaius (1) Phalaenopsis (7) Phragmipedium (1) Phyllorchis (1) Pleione (3) Pleurothallis (1) Polychilos (1) Polystachya (1) Pseudepidendrum (1) Psychopsis (1) Renanthera (2) Rhyncholaelia (1) Rhynchostylis (1) Rossioglossum (1) Sarcochilus (1) Sarcopodium (1) Satyriom (1) Sesrochilos (1) Sophronitis (1) Trias (1) Trichocentrum (1) Vanda (1) Vappodes (1) Zygopetalum (1) กล้วยไม้ (60) กล้วยไม้พันธุ์ผสม (3) กล้วยไม้ฟาแลน (8) กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (3) กล้วยไม้สกุลช้าง (8) กล้วยไม้สกุลหวาย (12) กล้วยไม้สกุลเข็ม (2) กล้วยไม้สกุลแวนด้า (15) กล้วยไม้สิงโต (28) ซิมบิเดียม (3) นักเลี้ยงกล้วยไม้ (1) บทความ กล้วยไม้ (14) รองเท้านารี (11) เก่า (37) แคทลียา (13)